Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

 

Zgodnie z zadaniami zawartymi w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na terenie powiatu łańcuckiego są to następujące instytucje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut,

mops-lancut@onet.pl
Pomoc psychologiczna, prawna.
Psycholog: I i III środa miesiąca od 15:00 do 16:30,
Prawnik: II i IV środa miesiąca od 15:00 do 16:30.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut,

17 225 80 28
pcprwlancut@poczta.onet.pl
Dyżury w godzinach pracy PCPR oraz w środy do 18:30 w siedzibie jednostki.
Porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne,pomoc doradcza i informacyjna.

Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,

17 225 66 57
gkrpa@gminalancut.pl
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
Poniedziałki od 15:15 do 17:15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut,

Tel. 17 225 69 69, 17 225 80 28
e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl.

Inf. KPP Łańcut