Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

W czwartek XXXVI Sesja Rady Miasta

Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta / Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

Z W O Ł U J Ę

XXXVI SESJĘ RADY MIASTA ŁAŃCUTA VII KADENCJI

na dzień 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali nr 27 Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Pl. Sobieskiego 18.

 

PORZĄDEK   SESJI:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Łańcuta.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17  (Druk Rady Miasta Nr 241/2017).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 Listopada 21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 listopada 21 (Druk Rady Miasta Nr 242/2017).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II  w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6 (Druk Rady Miasta Nr 243/2017).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 244/2017).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  (Druk Rady Miasta Nr 245/2017).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  (Druk Rady Miasta Nr 246/2017).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej  (Druk Rady Miasta Nr 247/2017).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Podzwierzyniec  (Druk Rady Miasta Nr 248/2017).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 249/2017).
 14. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV a  XXXVI Sesją Rady Miasta Łańcuta.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Łańcuta
ANDRZEJ BARNAT