Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

XXX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji – transmisja na żywo

Łańcut, dnia 2 września 2020 roku
OA.0002.9.2020

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.713)

Z W O Ł U J Ę
XXX SESJĘ RADY MIASTA ŁAŃCUTA VIII KADENCJI

na dzień 9 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

PORZĄDEK SESJI:
Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII z XXVIII Sesji oraz XXIX z XXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Łańcuta Nr V/25/2011 z dnia
24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Druk Rady Miasta Nr 49/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (Druk Rady Miasta Nr 51/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta Nr 52/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 55/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 50/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 53/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 54/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 56/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 57/2020).
Wolne wnioski i oświadczenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŁAŃCUTA

Mirosław Rzeszótko

Transmisja na żywo od godz. 15:00. Link do transmisji: http://91.240.136.60/tvlancut.html