Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Za nami I Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych i Obrzędowych „Ritual”

Centrum Kultury Gminy Łańcut – Ośrodek Kultury w Wysokiej byli organizatorami I Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych i Obrzędowych „Ritual”. Piękna impreza odbyła się 5 września 2020 r. przy Ośrodku Kultury w Wysokiej w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2020. Głównym celem przedsięwzięcia była ochrona przed zanikaniem i popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, a także dokumentacja prezentowanych widowisk. Dzięki tego typu przeglądom możliwe jest przypominanie dawnych obyczajów regionalnych, a także wyłonienie najlepszych zespołów ludowych i obrzędowych, tu w województwie podkarpackim.


Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone Koła Gospodyń, OSP, Kluby Seniora. Członkami zespołów są także osoby z różnych grup wiekowych. W ramach realizacji projektu we wszystkich szkołach z terenu gminy Łańcut zostały przeprowadzone zajęcia rękodzielnicze. W związku z sytuacją epidemiologiczną warsztaty zostały nagrane i rozpropagowane wśród uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Zadanie miało na celu inspirowanie do poszukiwania i zachowania dawnych obyczajów regionalnych.


Głównym założeniem dla zespołów biorących udział w przeglądzie było zaprezentowanie dawnych regionalnych obrzędów ludowych. Wydarzenie było okazją, aby porozmawiać o dawnych obyczajach poszczególnych regionów Podkarpacia, a także pochylić się nad osobami zasłużonymi dla polskiej etnografii, tj. m. in. Franciszek Kotula. W przerwach między poszczególnymi widowiskami można było obejrzeć film mówiący o jego twórczości.


W koncercie finałowym wystąpił znany i ceniony w Polsce oraz za granicą zespół wykonujący ludową i etno-folk „Transkapela”, który ma za sobą długą historię i kilka wydań płytowych.
W przeglądzie wzięły udział zespoły :
– Zespół regionalny Wesele Krzemienieckie z Krzemienicy
– Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy
– Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy
– Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny
– Zespół Obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej.


Jury w składzie: Maria Kula – przewodnicząca, Michał Rydzik – członek, Anna Kluz – członek, przyznało nagrody poszczególnym zespołom:
I miejsce – Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy
II miejsce – Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy
III miejsce – Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny
wyróżnienie – Zespół regionalny Wesele Krzemienieckie z Krzemienicy
wyróżnienie – Zespół Obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej.

Jury podkreśliło celowość tego typu imprez i wyraziło uznanie dla organizatorów. Ma również nadzieję na kontynuację przeglądu w przyszłym roku. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy oraz w przygotowanie projektu.

Fotorelacja na stronie: www.ck.gminalancut.pl

Renata Hadław
Fot. Bernadeta Bróż